TRO THẢI RA MỊN
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Reddit

Lượng tro thải ra sau khi đốt rất mịn, có thể tận dụng dùng phân bón sạch

TRO THẢI RA MỊN
Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *